Roeselare    +32 51 26 05 00      Groot-Bijgaarden    +32 2 464 20 50
NL FR EN

Onze diensten

Onze diensten

 • Audit
 • Transacties
 • Overige diensten

Commissarismandaten

Audit of nazicht van groepsrapporteringen voor consolidatiedoeleinden

Conformiteitsaudit ("compliance audit"):

 • Overeengekomen procedures
 • Controles in het kader van subsidiecontracten
 • ...

Wettelijke (eenmalige) opdrachten:

 • Inbreng in natura en quasi-inbreng
 • Fusies en splitsingen
 • Vereffeningen
 • Wijzigingen doel
 • Uitgifte aandelen beneden de fractiewaarde
 • Opheffing of beperking van het voorkeurrecht
 • Wijziging van de wettelijke vorm
 • Belangenconflicten
 • "Squeeze out" procedure

Verificaties en evaluaties voor nationale en internationale donoren

In de voorbije vijf jaar hebben vennoten en medewerkers van VRC dergelijke opdrachten uitgevoerd in meer dan 20 landen.
VRC is één van de twee door USAID erkende kantoren in België voor de audit van door hen gesubsidieerde projecten.

Toegevoegde waarde VRC
 • Methodische en efficiënte aanpak.
 • Ruime ervaring in tal van sectoren, zowel profit als non-profit.
 • Gebruik van performante middelen.
 • Stabiele audit teams.
 • Aanpak en rapportering conform internationale standaarden.
 • Methodologie gebaseerd op een grondige kennis van de activiteiten, de administratieve organisatie en de interne controle van de geauditeerde entiteit.

 

Zorgvuldigheidsonderzoek (due diligence)
bij overname of verkoop

Waardering van ondernemingen

Toegevoegde waarde VRC

Onze aanpak is gebaseerd op een doorgedreven kennis van de onderneming dankzij  een voorafgaandelijke analyse van haar organisatie, economische omgeving en haar marktpositie.

Inzake waarderingen beschikt VRC over performante werkmiddelen en gegevensbanken.

Gerechtelijke en privé expertises

Capaciteitsanalyses voor subsidiërende overheden en organisaties

Evaluaties (pillar assessments) voor subsidiërende overheden (o.a. EU)

Rentabiliteit- en andere financiële analyses

Consolidaties

Analyse van de interne controles

Toegevoegde waarde VRC

Ruime ervaring en technische kennis verworven gedurende vele jaren.

Een "to the point" - aanpak